หน้าแรก
ผู้ตรวจราชการ ฯ ให้สัมภาษณ์ในรายการ "สถานีประชาชน"
วันอังคารที่ 08 กรกฏาคม 2014 เวลา 03:25

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมชาย สุรชาตรี ผู้ตรวจราชการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในรายการสถานีประชาชน(สด)

อ่านต่อ
 
ผู้ตรวจราชการ ฯ จงกล ศรีวัดปาน ตรวจราชการ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี
วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2014 เวลา 06:37

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ผู้ตรวจราชการ ฯ จงกล ศรีวัดปาน และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการ

ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี โดยมี นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ

 
ผู้ตรวจราชการ ฯ จงกล ศรีวัดปาน ตรวจราชการ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2014 เวลา 07:37

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557  ผู้ตรวจราชการ ฯ จงกล ศรีวัดปาน และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม

ราชการ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ต่อจากนั้น

คณะผู้ตรวจราชการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมวัดนิคมวาสี อำเภอพระพุทธบาท ซึ่งในปีนี้ทางวัดได้ส่งวัด

เข้ารับการประเมินเป็นอุทยานการศึกษาด้วย

 

 
ผู้ตรวจราชการ ฯ จงกล ศรีวัดปาน ตรวจราชการ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
วันอังคารที่ 08 กรกฏาคม 2014 เวลา 07:57

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้ตรวจ ฯ จงกล ศรีวัดปาน และคณะ ได้มาเยี่ยมราชการ ณ สำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสำนักงาน

โดยมี นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ นำคณะเจ้าหน้าที่,

คณะครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ


 
ผู้ตรวจราชการ ฯ จงกล ศรีวัดปาน ตรวจราชการ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2014 เวลา 07:48

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ตรวจฯ จงกล ศรีวัดปาน และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมราชการ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายบัณฑิต  ชนะกาญจน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง อนึ่ง คณะผู้ตรวจฯ ได้เดินทางไปกราบนมัสการพระครูสิทธิวราคม เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน ซึ่งเป็นวัดที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น ต่อจากนั้น คณะผู้ตรวจฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดหนองบัวพัฒนาวิทยา เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารของโรงเรียน

 

 

 
ผู้ตรวจราชการ ฯ จงกล ศรีวัดปาน ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศานาจังหวัดขอนแก่น
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2014 เวลา 06:23

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ตรวจฯ จงกล ศรีวัดปาน และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น

โดยมี นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ

อ่านต่อ
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

เว็บสำนักพุทธฯ

Untitled Document

ข่าวและความเคลื่อนไหว