หน้าแรก สำนักผู้ตรวจ
ข่าวการตรวจราชการ
การประชุมพิจารณาแผนงานในภารกิจหลัก พศ. ระยะ ๒๐ ปี ครั้งที่ ๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 11 พฤษจิกายน 2016 เวลา 07:54

cdsc_1550

cdsc_1528 cdsc_1581 cdsc_1546cdsc_1557

การประชุมพิจารณาแผนงานในภารกิจหลัก ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี  ครั้งที่ ๒

เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐น. นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบให้นางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาแผนงานในภารกิจหลัก ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (หลังใหม่ ๒) โดยมีรองศาสตราจาร์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมงานเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

LAST_UPDATED2
 เว็บสำนักพุทธฯ

Untitled Document

ข่าวและความเคลื่อนไหว