หน้าแรก
พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลฯ
วันศุกร์ที่ 11 พฤษจิกายน 2016 เวลา 08:18

onb_6022

พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. รัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับมหาเถรสมาคม จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

โดยมี สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้ นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายการต้อนรับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ พระสังฆาธิการ และพระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร กว่า ๕๐๐ รูป รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน ที่มาเข้าร่วมพิธีดังกล่าว จำนวนกว่า ๑,๐๐๐ คน พร้อมใจกันสวดพระพุทธมนต์ รวม ๑๓ บท เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

 
การประชุมพิจารณาแผนงานในภารกิจหลัก พศ. ระยะ ๒๐ ปี ครั้งที่ ๒
วันศุกร์ที่ 11 พฤษจิกายน 2016 เวลา 07:54

cdsc_1550

การประชุมพิจารณาแผนงานในภารกิจหลัก ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี  ครั้งที่ ๒

เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐น. นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบให้นางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาแผนงานในภารกิจหลัก ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (หลังใหม่ ๒) โดยมีรองศาสตราจาร์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมงานเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

 
การประชุมพิจารณาแผนงานในภารกิจหลัก พศ. ระยะ ๒๐ ปี ครั้งที่ ๒
วันศุกร์ที่ 11 พฤษจิกายน 2016 เวลา 07:54

cdsc_1550

cdsc_1528 cdsc_1581 cdsc_1546cdsc_1557

การประชุมพิจารณาแผนงานในภารกิจหลัก ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี  ครั้งที่ ๒

เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐น. นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบให้นางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาแผนงานในภารกิจหลัก ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (หลังใหม่ ๒) โดยมีรองศาสตราจาร์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมงานเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

 
ผู้ตรวจราชการ จงกล ศรีวัดปาน เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ณ วัดปทุมวนาราม
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2015 เวลา 04:32

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้ตรวจราชการ ฯ (นางสาวจงกล ศรีวัดปาน) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะข้าราชการ                และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายมุทิตาสักการะพระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร       เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันอายุวัฒนมงคลครบ ๗๕ ปี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศาลา ๘๔ ปี วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้ตรวจราชการ พศ.
วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2014 เวลา 04:00

ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 /fileins/Prasong.jpg.jpg                 /fileins/sonthaya.jpg.jpg                    /fileins/Somkiet.jpg.jpg

นายประสงค์  จักรคำ                  นายสนธยา  เสนเอี่ยม                  นายสมเกียรติ  ธงศรี

 
สำนักผู้ตรวจราชการ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำ หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการคัดเลือก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดีเด่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2015 เวลา 06:40

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักผู้ตรวจราชการ ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการคัดเลือกสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดีเด่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ ห้องสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

เว็บสำนักพุทธฯ

Untitled Document

ข่าวและความเคลื่อนไหว